صفحه نخست | رایانامه | آرشیو مطالب | نسخه موبایل ارتباط با ما
 صفحه اصلی | پادکست قرآنی | داستانهای قرآنی | تفسیر قرآن | متن قرآن کریم  

اشعار قرآنیاشعار قرآنی

..................................


آموزگار قرآن !

آمـوزگـار قـرآن !

ای گوهـر معـانــی

آمـوخـتی ، بــخـوانـم

آیات آسمانی

...

در پای تـخته گفتی

قرآن بهار دلهاست

سوغاتی از محمد(ص)

این یک کتاب زیباست

... 

آهــــــنگ درس قـرآن

آوای مهــــربانی است

هر قــــصه قــشـنـــگش

سرمشق زندگانی است

با رنج خــــود رساندی

ما را به گنــج ایـــمان

این گنــج از تو دارم

این گنج هست قرآن

... 

یــــادت چراغ راهــــم

ای شمع جاودان‌ســوز !

تصمـــــــیم دارم آن را

خوانم به هر شب و روز


-------------------------------------------------------------------------------------

گل قرآن

شـــب از چشمـــان سبـــز بـــــاغ پـر زد

سحـــر عطــــر اذان پـــاشید هــــر سـو

بـــه روی جـــانمــــازی از گــــل ســــرخ

نمـــــاز صبـــــح مــــی‌خــــوانــد پـرستو

نشستــه قطــــــره‌هــــای روشــــن آب

بــــــه روی گـــــونـــه‌هـایش مثل شبنم

دو چشمش آسمــانی خیس و ابریست

کـــه می‌بــــارد از آن بـــــاران نــــم‌نـــم

گــــــل قـــــــرآن میـــــان دستهـــــایش

گلـــــی بـــــا برگهــــای سبـــــز و زیبــا

پـــــرستو زیـــــر لــب مــی‌خـوانـــد آرام

دوبـــــــاره ســوره‌هــــای کوچکــــش را


------------------------------------------------------------------------------------- 


قرآن

منــــم قرآن کتـــــــاب آسمانـــی     که هستم تا قیامـت جــــاودانـــی

خدا را در حقـیـقـــت مـن زبانـــم     دهم داد سخن آن سان که دانـی

بشــر را می‌دهـم بهر سعــــادت      به عالم خط و مشی زندگــانـــی

منـــم آن مـشعــل راه هدایـــــت      هدایت می‌کنم با خوش زبـــانـــی

به دست مـن بُود نسل بشــر را       کلیـــــد قفـل اســـــرار نهــــانـــی

اساتیــد جهـــــان راه ره نمــودم       که باشـد کار من پرتــو نشــانـــی

بری پـی بر رمـــوز کهـکشـانهـــا       اگر عمقــی رمــــوزم را بخـوانـــی

صحف از متـن من گردید، کـــامل      که کـل کــاملــــم در کــــاردانـــی

نهـم تــــورات را طُهـــر روایــــــت       که از او می‌کنـم من پاسبــانـــی

زانجیـلـم بُود بـر سینــــه حـــائل      ز مریـم هم مــــدال قهرمــــانـــی

بخـوان قرآن اگر خواهی بری پی       به اجـــرام و کـــرات آسمــــانـــی

کلیــــد گـنجهـــــای بـی‌کـران را        منــم در اختیــــــارات رایگـــانـــی

مرا از خط و مشـی عتـــرت آموز       که از دانــــائـــی آنـــــان بـدانـــی

جدائی من و عترت محـال است       که بی‌عترت در این محبس بمانی------------------------------------------------------------------------------------- 


قرآن بخوان …

قرآن بخوان ! تمام جهان گوش می‌شود

غیر از تو هر چه هست فراموش می‌شود

ای شعله شگفت حقیقت ! چراغ درک

پیش تشعشعات تو خاموش می‌شود

محو حرای زمزمه آسمانی‌ات

داود هم به محض تو مدهوش می‌شود

قرآن بخوان ـ صراحت جاری ! ـ که نای تو

جرعه به جرعه در نفسم نوش می‌شود

باغی‌ست سمت روشن اندیشه‌های بکر

باغی که از شمیم تو گلپوش می‌شود

لب باز کن به زمزمه در این سکوت محض

قرآن بخوان ! تمام جهان گوش می‌شود


------------------------------------------------------------------------------------- 

نامهای قرآن

 نفـــــــحســه ای از حســن کتــــاب خــــــدا    مـــی‌شـــــــود از مَنْقَبَـــــتَش بــــــَـــر مـــــــــَلا

اســــــم و لقـــب گــــــــرچــــه ورابیشُمـــار    (پنجـــــــــاه) تــــــــا را تـــــــــــو بخاطـــــر سپار

(موعظــــه) و (حکمــــــت) و (حــــقّ) بَهـرِما   (وحی) و (هدی)،‌ (رحمت ) و (بشری) و (شفا)

(هـــــادی) و (نــــــور) و (عـــربی) و (بشیـر)   (ذکـــــــر) و (منــــــادی) و (مبــــارک)، (نذیــــر)

(اَمـــــر) و (مُهَیمـــن)،‌(قصَــــــی) از علیــــم    (عــــروة وُثقــــی)، (متشــابـــــــه)، (حکیـــــم)

یـــا چـــو(کــــلام) است و (مثـانی) و (حَبل)    (صدق) و (مبین)، (فصل)‌و (بلاغ) است‌و (عدل)

(قیـــــم) و (مرفـــوعـه)،‌(عَجَــب) هم (کریم)    (علـــــــم) و (بصائـــــر)،‌(علـــــی) و (مستقیم)

(روح) و (صُحــُف)،‌(تـــذکره)،‌(قــول) و(مجید)    هســــت (بیــــــان)، لطـــــف خـــــــدای حمیـد

آنکـــه (صـــــراط)و (نبـــــأ) اســت و (کتـاب)    بهـــــــــــر دل تشنــــــــه مــــــــا همچــــــو آب

نـــــامة (تنـــزیـــل) تــــــو (فـرقــــان) بخـوان    هــــــم عمــــلاً! یکســــره (قــــــــرآن) بخـوان!!


نکته : چنانکه ملاحظه می‌فرمائید حروف ابتدای ابیات، مبین نام شعر ( نامهای قرآن ) هستند.


------------------------------------------------------------------------------------- 


قرآن

اندر هزار وچهارصد و بیسـت و انـــد سـال                صـــدها هــــزارنسخه نـــــوشتند از یکی 

ارژنگ‌های مــــانی و نقش و نگـــارچیــــن                همچون بینهایتست در بر شعری، زکوچکی 

قــــرآن ـ چــراغ مصطفوی ـ آیه آیه وحــی                از حفظ حـــق بــــه حـــافظه‌ها بود متکی 

تا «مصحف امام» شد و ثبت و ضبط یـافت                   مقبول پنج‌فرقه، چــــه شیعه، چه مالکی 

تحـــریف در کـــلام خـداونــــد ره نیــــافت                    از این سفینه دور نگـــردی کــــه هـالکی 

گـــر مـــــوج خیــــز حادثه سر بر فلک زند                   ثقلین مرز توست، مصـــون از مهـــــالکی 
  
از عهــد ابـــن مقلـــد و یــاقوت و بن بواب                    بـــا یسنغفـــر و بــــرادر و نیریزی ذکـــــی 

حــــق کلام حــق، نه ادا کـــرد هیچکس                چون خوشنگار نــــابغه «بهــــرام ســالکی »

ســال هزار و سیصدو هفتادو هشت و نه                    خاتم به خود گــــرفت عقیق از مبـــارکی به روایت لینک:
*توجه : در صورت بازنشدن لینک های بالا مدیر وبلاگ را مطلع نمایید.(التماس دعا)
تمامی حقوق مادی و معنوی وبلاگ نسیم هدایت محفوظ می باشد!
کپی برداری از مطالب ، تنها با ذکر نام و لینک منبع مجاز می باشد.